Společnost Nextdoor, jejímž jednatelem je Vít Kosina, připravuje v Kolíně ve spolupráci s odborníky z oboru péče o seniory výstavbu nového zařízení pro tuto skupinu obyvatel. Chystané zařízení má disponovat 70 lůžky. Součástí by byl rovněž denní stacionář pro 25 klientů z řad seniorů. V současnosti probíhají projektové práce, byla vypracována a schválena studie výstavby. O vydání územního rozhodnutí bude zažádáno na podzim tohoto roku. Společnost Nextdoor by toto zařízení měla vybudovat na svých pozemcích v centru Kolína a za vynaložení svých prostředků. "S finanční účastí města na stavbě objektu se nepočítá. Město zatím poskytlo morální podporu projednáním záměru v radě města a oficiálním vyslovením podpory tomuto projektu, který je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb a tím i potřebami ve městě. Sám toto zařízení považuji za potřebné a perspektivní," řekl k tomu za město Kolín místostarosta Pavel Hoffmann. "Péče o seniory je vysoce aktuální téma a o potřebnosti zařízení poskytujícího komplexní služby o seniory na soudobé úrovni není pochyb. V zařízení by byla poskytována dlouhodobá i ošetřovatelská péče," doplnil místostarosta. meč