Město Kolín umožňuje občanům splácet po částech a bez navýšení kupní ceny sumu, kterou dají za koupi pozemků pod svými bytovými jednotkami. Žadatel však musí splňovat několik podmínek: 1. minimální pravidelná měsíční splátka, vyjma poslední splátky, nesmí být nižší než 500 korun, 2. poslední splátkou musí být dorovnána celá kupní cena, 3. celková doba splácení nesmí přesáhnout 60 měsíců, 4. splácení kupní ceny delší než 18 měsíců podléhá schválení městským zastupitelstvem, 5. při podpisu kupní smlouvy je povoleno kupujícímu splatit vyšší částku jako první splátku kupní ceny, 6. předčasné splacení kupní ceny je přípustné a 7. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí bude podán Katastrálnímu pracovišti Kolín až po zaplacení celé kupní ceny. Žádosti přijímá Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Kolín, oddělení správy městského majetku. meč