Středočeský kraj má v úmyslu koupit prostřednictvím Regionálního muzea v Kolíně tvrz v Hradeníně u Plaňan. Jde o velmi cennou stavbu, ovšem ve velmi špatném stavu. "My nechceme, aby tato kulturní památka zanikla, proto jsme se rozhodli pro její koupi," uvedl středočeský hejtman David Rath. Ředitel regionálního muzea Vladimír Ryšlink nyní jedná s majiteli tvrze o jejím odkupu. Právě muzeum by památku využilo v budoucnu pro své potřeby. Část stavby by jednak sloužila jako depozitáře a vlastní tvrz by obsahovala expozici středověkého života nižší střední šlechtické třídy. "V Kolíně máme hezkou expozici měšťanského života, v kouřimském skanzenu zase expozici selského života a Hradenín by tyto expozice logicky doplňoval. Současně by šlo o místo, kde by bylo možné pořádat celá řada akcí, podobně jako tomu v Muzeu lidových staveb v Kouřimi," dodal hejtman. Tvrz v Hradeníně představuje unikátní ukázku výstavného venkovského zemanského sídla a nejlépe dochované středověké sídlo drobné šlechty v českých zemích, proto je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. meč, www.cestyapamatky.cz