Středočeští zastupitelé schválili na svém jednání 23. června poskytnutí jednoho milionu korun Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky na dostavbu poslední části kolejového tělesa. Úzkokolejku musí občanské sdružení dokončit do roku 2015, aby mohla být stavba zkolaudována do trvalého užívání. "Z plánované obnovy 4,5 kilometru dlouhé původní úzkorozchodné dráhy zbývá ještě dostavět 250 metrů a koncovou objízdnou kolej v délce 100 metrů. Realizace stavby je přitom plánována v termínu už od července do prosince 2014," upřesnil středočeský radní pro regionální rozvoj Karel Horčička. Celkový rozpočet na dostavbu drážky je téměř 1,5 milionu korun, přičemž finanční prostředky nad jeden milion korun budou na tuto stavbu zajištěny z jiných zdrojů. Město Kolín poskytne 300 tisíc korun a zbytek dodají drobní partneři a dárci. Obnovu této historické železniční řepařské cesty Středočeský kraj v minulosti již několikrát podpořil. "Od roku 2008 do roku 2014 získal Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky z rozpočtu Středočeského kraje celkem sedm samostatných dotací v celkové výši 4,460 milionu korun," dodal radní Horčička. meč