Kruhová křižovatka u Jednoty doznala úprav, ze dvou vnitřních okruhů zbyl jeden, ale přibyly volné odbočovací pruhy ve všech směrech. Vnitřní pruh a odbočovací pruhy jsou odděleny bílou barvou vyznačenými ostrůvky. Od samého počátku své existence byla křižovatka dopravně nevyhovující, nebyl snad den, aby to neodnesly alespoň nějaké ty plechy. V loňském roce brněnské centrum dopravního výzkumu dokonce zjistilo, že dle průzkumu je kolínská kruhová křižovatka druhou nejhorší z křižovatek stejného typu v České republice, a to co se týká jak provedení, tak nehodovosti.

Na základě stížností kolínských občanů hejtman Středočeského kraje vyslal na místo kontrolní komisi složenou ze zástupců krajského odboru dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, která měla posoudit bezpečnost křižovatky. V rámci schůzky předali zástupci kolínského odboru dopravy pracovníkum krajského úřadu projekt na úpravy, město jej vypracovalo z vlastní aktivity a vlastních finančních prostředků. Silnice I. třídy totiž vlastní stát a město na těchto komunikacích nemůže rozhodnout o ničem.

Nyní si řidiči pro změnu stěžují na fronty před křižovatkou, ale tak už to bohužel bývá. Na počátku byly „ve hře“ pouze dvě varianty - buď křižovatku ponechat v původním stavu a nehledět na dopravní nehody nebo ji upravit do stávající podoby s tím, že sice bude mnohem bezpečnější, ale bohužel dopravně méně propustná. Nakonec vyhrála bezpečnost. V těchto dnech, pokud počasí dovolí, bude probíhat poslední vodorovné doznačování.
kop