Kolínští zastupitelé se na prosincovém jednání vrátili k již odsouhlasenému prodeji pozemků v areálu bývalých Technických služeb města Kolína v Kmochově ulici společnosti K2 Invest za 17 milionů korun. Zastupitelé měli nyní schválit to, že K2 letos zaplatí pouze 10 milionů a zbytek příští rok na rozdíl od předešlé dohody, že celou sumu uhradí chrudimská firma do konce tohoto roku. Řešení si vyžádalo dlouhou diskuzi a výhrady právníka Janouška, kterému se cena zdála nízká a splátky riskantní. V diskuzi podpořil prodej Jan Rakušan (Změna pro Kolín) s tím, že navržený prodej je výsledkem tříleté práce a licitování. Václav Kmoch (Změna pro Kolín) , profesionál v oblasti realit potvrdil, že cena je reálná a nic nenasvědčuje tomu, že by se ve třech dalších letech věci změnily. Podle něj je úspěchem areál prodat. Starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín) objasnil, že odhadní cena areálu je 28 miliónů korun, ovšem nový majitel musí podle posudku znalce investovat zhruba 12 miliónů do jeho demolice a likvidace ekologických zátěží. Proto je cena 17 miliónů podle starosty adekvátní a jde o nejlepší řešení z možných. Obavy zástupců ODS, Milana Janouška a Evy Košťál Matějkové, se ostatním řečníkům v diskuzi rozptýlit nepodařilo. Obávají se, zda kupující příští rok svůj dluh doplatí. Nakonec pro prodej hlasovalo 15 zastupitelů, 8 se zdrželo a jeden byl proti. slad, meč