Starý Masarykův most je majetkem města Kolína. Zdálo by se, že je to radostná zpráva, ale pro město to bude znamenat jen starost a finanční prostředky navíc. Přesto zastupitelům nic jiného než schválení nezbývalo. Aspoň podle vyjádření starosty Víta Rakušana. Řekl, že je to sice pro město nevýhodné a zatěžující, ale že se nic jiného nedá dělat. K převodu z majetku Středočeského kraje dochází z důvodu vyřazení části původní silnice II/328 (ulice Legerova, Politických vězňů, Mostní a Antonína Kaliny) ze silniční sítě ČR, která se stala už v roce 1993 místní komunikací a kterou musí ze zákona vlastnit město. Pokud by město stavbu nepřevzalo, hrozilo by například uzavření mostu vlastníkem nebo dokonce případný soudní spor s předem jasným výsledkem. Nabytím mostu bude muset město zajišťovat správu a údržbu mostního objektu spočívající například v provádění jeho pravidelných a předepsaných prohlídek. meč