Jsou známy výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti u města Kolína, kterou v únoru provedla kontrolní skupina Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Ta se zaměřila na období od ledna 2013 do ledna 2014 a na fungování orgánů města, nakládání s nemovitým majetkem, naplňování práv občanů, evidenci a dostupnost právních předpisů, zveřejňování a poskytování informací a dále na vše, co se týká městské rady, městského zastupitelstva a asi milión dalších věcí. Kontrolní závěry zjištěné kontrolní skupinou zmíněného ministerstva zní jednoznačně: Při kontrole nebyla shledána porušení zákona. A jak jste spokojeni vy? meč