Zastupitelé města Kolína přijali dva dodatky k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou. První dodatek zajistí snížení úrokové sazby od 1. července o 0,25 procenta a od roku 2020 o další čtvrtprocenta, oznámil 2. zástupce starosty Jan Pospíšil. Rozpočet prý tak ušetří 14 milionů korun, které by jinak muselo město z celkového dluhu uhradit. Celková úroková sazba se sníží z 7,33 procenta o celé procento. Na základě druhého dodatku peněžní ústav uvolní několik nemovitostí v majetku města, které sloužily jako zástavy pro případné neplnění závazků z jeho strany. "Jedná se o dva bytové domy v Kolíně 2. S tím jak se dál bude snižovat dluh vůči spořitelně, tak budou uvolňovány ze zástavy další městské objekty, s nimiž pak můžeme volně disponovat," řekl Jan Pospíšil. meč