Rada města Kolína schválila návrh na uzavírání nájemních smluv na dobu 1 roku s možností prodloužení a složení finančních prostředků ve výši maximálně trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhrady spojené s užíváním bytů. Opatření platí pro nově uzavírané smlouvy, nikoliv pro byty postavené s pomocí investiční nabídky ze strany státu. U stávajících smluv se podmínky nemění. Je to odpověď vedení města na zvyšující se dluhy nájemců obecních bytů. Město eviduje 506 dlužníků, současný dluh včetně případného zákonného penále dosahuje cca 16 miliónů korun.

"Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou jednoho roku s tím, že ve smlouvě bude sjednáno právo nájemce (občana) a povinnost pronajímatele (města Kolína) nájemní smlouvu při splnění sjednaných podmínek prodloužit. Na případné nedoplatky na nájemném a tzv. službách bude občan upozorněn na městském odboru správy bytových a nebytových prostor, aby je mohl případně uhradit před samotným prodloužením smlouvy. Každému z nás se může stát, že provede chybnou platbu (např. se nechtěně splete v číslech) a z tohoto důvodů bude každý mít samozřejmě možnost chybu napravit. Záměrem Rady města Kolína je, aby přijatým opatřením byly pokud možno snižovány případné nedoplatky na nájemném a službách u městských bytů. Zároveň se nebráníme případným změnám, pokud praxe ukáže, že tuto problematiku bude nutné dále upravit," okomentoval obsah návrhu místostarosta Tomáš Růžička. meč