Město Kolín vypsalo veřejnou obchodní soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji několika objektů. Jedná se o již jednou nabízené nemovitosti, o které buď nebyl zájem nebo uchazeči špatně sepsali žádost. Jde o domy čp. 302 a 541 v Pražské ulici, čp. 675 v ulici U Hřiště a čp. 682 v ulici U Borku. Minimální ceny jsou stanoveny od 2.197.940 Kč do 4,8 mil. Kč. Návrhy musí být předloženy na adresu městského úřadu nejpozději 20. října v 15 hodin. Otevírání návrhů bude započato o 15 minut později za účasti notáře. Podrobnosti obsahuje úřední deska Městského úřadu Kolín. meč

Dům U Borku. Foto - V. Sládek