Snaha kolínských radních zbavit se nájemníků, kteří vlastní jinou nemovitost, pokračuje, další výpovědi však zatím posílány nejsou. Čeká se totiž na vyhodnocení první etapy, během níž odbor správy bytových a nebytových prostor rozeslal 78 výpovědí. Až na přelomu října a listopadu bude jasné, jak první etapa dopadla. Dosavadní bilance říká, že 9 bytů bylo městu vráceno, na další 4 byla již podepsána dohoda o vrácení. Zpětvzetí žaloby bylo uplatněno u 28 bytových jednotek. V tomto případě radní uznali, že nemovitost vlastněná nájemníkem nemůže sloužit k bydlení. Ke konci října jsou naplánovány nejméně dvě soudní stání, v nichž nájemník podal žalobu na neplatnost výpovědi. Vedoucí výše zmíněného odboru Kamil Špinka se myslí, že opatření má smysl. Jednak se městu přecejen nějaké byty vrátí a dostane se na čekatele ze sáhodlouhého pořadníku, jednak si nájemníci začali dávat své věci týkající se vlastnictví jiné nemovitosti do pořádku. Jestli bude akce po volbách pokračovat a pokud ano, zda za stejných podmínek, rozhodnou zvolení politici. meč