Tento týden proběhly změny dopravního režimu v Bachmačské ulici v Kolíně II. Město k nim přistoupilo po vyhodnocení všech dopravních změn zavedených v této lokalitě v roce 2011. Změna směru jízdy vozidel v této ulici se změnila tak, že vozidla vjíždějí do Bachmačské ulice z ulice Na Magistrále a vyjíždějí do ulice Míru. V Bachmačské ulici byly instalovány pro posílení dopravní bezpečnosti další zpomalovací prvek a dopravní značení informující o pohybu dětí. "Cílem celého dopravního opatření je jednak zajistit vyšší bezpečnost na dopravní komunikaci v okolí mateřské školky, zlepšit dopravní obslužnost lokality v návaznosti na již provedená dopravní opatření a v souvislosti se zklidněním dopravy snížit provoz vozidel v přilehlých vnitroblocích," vysvětlil zástupce starosty Tomáš Růžička. V letošním roce město plánuje další opravy této části ulice včetně úpravy parkovacích zálivů. meč