Na koni za ztraceným dětstvím
Projekt hiporehabilitace pro ohrožené děti

 
Většinu života pracuji s dětmi, které jsou citově narušené a zdravotně handicapované. Některé z nich žijí s tak hrůzostrašnými nočními můrami v hlavě, že v nich každičký nečekaný pohyb vyvolává děs. Některé žily uprostřed násilí a zvráceností, jež nelze zachytit slovy. Jiné žily bez lásky či bez naděje. Většinou to přijmou, jelikož nic jiného neznají. Jsou to děti uspokojivě soucitné a neodbytně vnímavé. Jsou něco víc. Jsou bojovníci.

 
Štěpánka

Začalo to celkem neplánovaně.
Do dětského domova jsme přijali Štěpánku, devítiletou dívku, která k nám přišla z neúspěšné pěstounské péče.
Diagnóza: CAN, syndrom týraného dítěte. Nemluvila. Při terapeutických sezeních malovala koně. „Ty chceš koně?“ zeptal jsem se. Pokývala hlavou. „Tak koupíme koně,“ rozhodl jsem.
 


Benefice

S galeristou a novinářem Pavlem Šmídem jsme oslovili všechny významné české a slovenské fotografy.
Téměř všichni nás obdarovali.
Zorganizovali jsme festivaly, které jsme spojili s aukcí fotek v Kolíně, Pardubicích a Praze. Za získané peníze jsme nakoupili  koně, stáje a veškeré doplňky.
 

Dobrá cesta

Štěpánka skrze koně začala pomalu získávat ztracenou důvěru k lidem.
Vystudovala chovatelskou školu v Kladrubech a nyní pracuje u jezdecké policie v Praze.
Příběh se šťastným koncem, ale následky týrání si Štěpánka ponese po zbytek života.


Motivace

V minulosti mě svět koní nijak nepřitahoval, ale dobré výsledky v práci s citově narušenými dětmi mě přesvědčily o tom, že hiporehabilitace je účinná metoda.
Pečovat o velké množství zvířat je časově velmi náročné a finančně nákladné. Kolem dětí a zvířat se však pohybují skvělí lidé, kteří projektu dávají smysl a jsou motivací pro další pokračování.

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je léčebná metoda založená na kontaktu člověka se zvířetem.
O koně se starají 2 hipologové. Dalšími členy týmu jsou pediatr, rehabilitační pracovník, psycholog, etoped a odborní vychovatelé – ergoterapeuti. O hospodářství se vedle dětí z dětského domova starají klienti domu na půl cesty. Většinou pracují jako dobrovolníci.

Hiporehabilitační program má svou strukturu, která se skládá z několika částí:
- skupinové sezení
- hipoterapie
- práce u zvířat a canisterapie
- individuální terapie a komunitní práce
- rehabilitační cvičení

Děti v hiporehabilitaci

V současné době je do projektu zapojeno více jak 40 dětí z dětského domova, ze zařízení s odlehčovací službou (denní stacionář) a Speciálních předškolních a školních zařízení kolínského regionu.

Našimi klienty jsou děti od 2 let. Jedná se nejčastěji o děti:
- s poruchou CNS: ADHD
- děti s poruchou autistického spektra
- psychotické děti a děti s těžkými neurózami
- děti s poruchou osobnosti, psychosociální poruchou a poruchou učení
- děti s poruchou hybnosti: DMO
- děti s těžkou logopedickou vadou
- děti s mentálním postižením

Davídek

Davídek s nespecifikovanou poruchouautistického spektra našel přítele v oslíkovi Matějovi. Každý den ho hladí a nosí mu tajně své jídlo. David udělal velký pokrok. Jeho oči začínají být radostné.


 
 
 
Guy Gilbert, nekonformní kněz, který mě inspiruje, říká: „Zlo, jež činíme, svět snižuje; dobro, které vykonáme, svět pozvedá“.
Celou tu dobu se stále pokouším hledat pro naše děti odpověď na otázku, proč právě ony nepoznaly hřejivý pocit blízkosti milující osoby. Hledám kouzelný klíč, který je odemkne, aby z nich odešly všechny ty noční můry. Ve svém nitru vím, že žádné takové klíče nejsou.
Je zde ale naděje, že tyto děti budou žít produktivní, prospěšný a normální život.

 
Aleš„Barry“Bureš – autor projektu

Partneři projektu: