V těchto dnech by měly být zahájeny úpravy křižovatek 1) Jaselská - Žižkova - Legerova (u Žertovy vily) a 2) Jaselská - Bezručova - Riegrova (u světelného přechodu). V prvním případě úpravy provede firma Geosan Dopravní stavby za 5 mil. 641 tis. 253 Kč a v druhém případě firma Tannaco za 2 mil. 631 tis. 622 Kč. Úplná uzavírka by se konat neměla, postačí jen omezení provozu, ve smyslu zúžení jednotlivých jízdních pruhů.

 Úpravy křižovatky Jaselská - Legerova - Žižkova budou spočívat v západní části Jaselské ulice v prodloužení sdruženého přímého a odbočovacího pruhu vpravo, levý odbočovací pruh bude prodloužen min. na 15 m. Posunuty budou obrubníky po obou stranách komunikace, přechody nasvíceny a upraveny v rámci předpisů o bezbariérovosti. Jedinou výjimku bude tvořit přechod Žižkovy ulice, který díky své délce nebude splňovat bezbariérové parametry pro nevidomé. Samotná Žižkova ulice bude uspořádána do tří řadících a jednoho protisměrného pruhu. Taktéž bude uspořádána i Legerova ulice.

 V případě křižovatky Jaselská - Bezručova - Riegrova proběhnou úpravy skromnějšího charakteru, komunikace bude rozšířena, v délce rozšíření ve směru na Kutnou Horu vybudován nový chodník a v levé části vozovky se posunou sloupy veřejného osvětlení. Přechod bude samozřejmě řešen bezbariérově a taktéž nasvícen.

 Zbývá dodat, že termín ukončení úprav obou křižovatek byl stanoven na  20. května.
kop

Jaselská - Žižkova - Legerova

Jaselská - Bezručova - Riegrova