Zvýšení nájmů v majetku města Kolína lze očekávat od srpna. Tvrdí to alespoň vedoucí odboru správy majetku Kamil Špinka. Jeho odbor totiž už po třech a půl měsících dokončil pasportizaci 1.130 bytů. Přeměřit, přepočítat a vyčlenit byty se sníženou kvalitou bylo podle Kamila Špinky nutné proto, aby nájemník nemohl pak říct, že ho město chtělo ošidit.

Město v současnosti vlastní celkem 2.930 bytů. Deregulace se nemá dotknout bytových jednotek postavených se státní účastí. Od zdražení budou osvobozeny např. byty v lokalitách Kasárna nebo Vodárna.

Během tohoto měsíce má odbor správy majetku rozeslat nájemníkům oznámení o zvýšení nájmu. Protože podle zákona tak má být učiněno 3 měsíce před zavedením opatření.

Zvyšování  nájmů má probíhat po etapách až do roku 2010. Pro první rok čtyřletého období schválila rada města v srpnu 2006 navýšit jednostranně nájemné u bytů o 30,5 % (dosavadní byty I. kategorie), tj. na 21,38 Kč/m2, a o 40,2 % (dosavadní II. kategorie), tj. na 17,20 Kč/m2, dále u bytů se sníženou kvalitou o 45,4 % (dosavadní III. kategorie), tj. na 13,89 Kč/m2, a o 58,3 % (dosavadní IV. kategorie), tj. na 10, 78 Kč/m2. To vše tak, jak to v zákoně odpovídá jednak roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel v rámci Středočeského kraje a jednak aktuální výši nájemného, která je nyní placena. meč