Ani po více jak roce Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína nezjistil, zda nedošlo k pochybení v souvislosti s nedobytnými pohledávkami na nájemném v městských bytech v předchozích volebních obdobích a kdo za nedobytné pohledávky nese trestněprávní odpovědnost. Tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová na náš dotaz prozatím konstatovala, že kontrolní výbor vytvořil pracovní skupinu ve složení: David Schiller, Jaromír Skála a Karel Molnár. "Ta již několik měsíců prověřuje všechny okolnosti související s pohledávkami za nájemné v městských bytech. V této souvislosti Kancelář úřadu kontrolnímu výboru předává požadované dokumenty. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velice obsáhlý úkol a z důvodu kvalitního zpracování rozsáhlého množství dokumentů, nevydal kontrolní výbor doposud závěrečné stanovisko," konstatovala Dagmar Soukupová.

Připomeňme, že během jednání zastupitelů 26. března 2012 oznámil šéf kontrolního výboru Martin Škorpík, že bude prošetřen návrh na vyřazení pohledávek v celkové výši přesahující 6 milionů korun z evidence, které vznikly na městském odboru správy bytových a nebytových prostor v letech 1994 až 2008. Podle starosty Víta Rakušana šlo o systémovou chybu, která na radnici přetrvávala celé léta. Zároveň upozornil, že od roku 2005 auditor města žádal neúspěšně o nápravu. Současnému zastupitelstvu prý nezbylo nic jiného, než ztracené pohledávky vyřadit. meč