Oblastní nemocnice Kolín bude mít novou magnetickou rezonanci. Speciální zařízení jí koupí Středočeský kraj. Ze tří nabídek vybralo vedení kraje tu nejlevnější. Zaplatí za ni 29 mil. Kč, uvedla stanice Region Českého rozhlasu. Zeptali jsme se proto na podrobnosti ředitele zdejší nemocnice. „Podrobnosti k  výběrovému řízení, zatím, před podepsáním smlouvy, nemohu z pochopitelných důvodů poskytnout. Rádi bychom přístroj uvedli do provozu v červenci 2010. Prostory pro přístroj připravujeme a co je hlavní - personál máme,“ odpověděl Petr Chudomel minulou středu. Dosud provozuje magnetickou rezonanci v kolínské nemocnici soukromá společnost Mediscan. Podle Středočeského kraje ovšem za údajně nevýhodných podmínek pro nemocnici, zvlášť za minulého vedení kraje. Podle dvouleté smlouvy, kterou nemocnice podepsala ještě za vedení Petra Bendla, platila měsíčně firma Mediscan za nájem prostor pouze 29.750 Kč. Po příchodu hejtmana Davida Ratha se nemocnice rozhodla smlouvu, která měla končit 31. srpna 2009, prodloužit, a to za zcela odlišných podmínek. Nová výše krátkodobého nájemného byla stanovena na 300 tis. Kč měsíčně. S tím dosavadní nájemce souhlasil a podepsal novou smlouvu. Kolínské vedení nemocnice pak oznámilo, že magnetickou rezonanci chce v roce 2010 roce provozovat samo. Bývalý ředitel nemocnice Luděk Rubáš se vždy vyjádřením o nevýhodnosti pronájmu nejen magnetické rezonance (ale i angiolinky a dialýzy) bránil.  "Jde o ambulantní podpůrné aktivity, které nemocnice buď vůbec neměla, nebo neměla peníze na jejich modernizaci a rozvoj," uvedl dříve Luděk Rubáš. "Vznik spolupráce se soukromým provozovatelem přinesl nové technologie, odborníky a přístroje, zvýšil dostupnost a kvalitu péče pro pacienty kolínské nemocnice. Byl bych rád, aby si všichni uvědomili, že mít tato vyšetření v blízkosti nebo v samotném areálu nemocnice je výhodné pro všechny. Bavit se v této souvislosti o výši nájmu je možné, ale neřeší to podstatu věci. V současné době se odehrávají přípravy na stěhování magnetické rezonance do jiného objektu mimo nemocnici, podobně se to může změnit i v případě dalších spolupracujících společností. Vidím v tom nebezpečí vytlačení kolínské nemocnice ze společenství moderních zdravotnických zařízení, zhoršení péče o pacienta a erudice lékařů a ostatních zdravotníků.“  meč

Ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel. Foto - Jiří Červín