Měření hluku, které si objednalo Město Kolín na 4 místech trasy silničního obchvatu, je podle 2. místostarosty Tomáše Růžičky v normě. Potvrdila se tedy měření, jež si na 25 bodech zaplatilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlastní měření provedlo město v místech, která považuje za nejproblematičtější z hlediska hluku. Proběhla v říjnu na Výfuku, ve Štítarech a na Šťáralce. Výsledky nic nemění na připomínkách ke kolaudaci, která poslala radnice investorovi v srpnu. Kolaudace stavby by se mohla uskutečnit na na konci tohoto nebo počátkem příštího roku. Ve zkušebním provozu je stavba 12. měsíc. Poprvé jsme o měření hluku na zakázku města, na něž zastupitelé odsouhlasili 160.000 korun, psali zde. meč