Zastupitelstvo obce Tři Dvory hlasovalo o koupi Staré hospody za cenu 2,8 mil. Kč. Tři splátky rozloží do 3 let. Poslední tedy uhradí v roce 2013. "Největší počáteční investicí bude oprava střechy a části podlahy v sále. Náklady odhadujeme na zhruba 450 tisíc korun," řekla starostka obce Jitka Vokolková. Po zapsání do katastru nemovitostí obec vypíše záměr a podmínky pronájmu. Obec využije malý salonek objektu pro schůze zájmových organizací a v zimě se v něm bude hrát stolní tenis. V sále se mají konat plesy, zábavy, oslavy dne matek, akce pro děti, případně cvičení.

Obecní zastupitelstvo v Polepech schválilo odkoupení Vébrovy hospody za 4,75 mil. Kč. Po rekonstrukci za zhruba 10 mil. Kč má sloužit společenským a spolkovým aktivitám, příp. turistům. Výhledově se mají do objektu přestěhovat úřadovna, knihovna a drobné služby. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro její rekonstrukci.

Další zprávy z Kolína a bývalého okresu najdete v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč