V Polepech se už zástupci obce sešli s majiteli Vébrovy hospody, aby vyjednali podmínky její koupě. Byla uzavřena ústní dohoda a nyní probíhá příprava kupní smlouvy. Cena, za kterou by obec zařízení koupila, není známa. Vlastníci by se měli k ceně teprve vyjádřit. Obec ji zveřejní až po podpisu smlouvy, řekl starosta Polep Rostislav Vodička. Po nezbytných opravách by hospoda se sálem měla i nadále sloužit původnímu účelu. "Sál bude sloužit především potřebám obce - společenským a spolkovým aktivity, cvičením a podobně. Výhledově uvažujeme s přestěhováním veškerých obecních aktivit (úřadovna, knihovna, drobné služby) do objektu Vébrovy hospody - do patra a do přístavku ve dvoře. Ve stodole uvažujeme, kromě parkování obecní techniky, s vybudováním multifunkčního prostoru ´na patře´ pro pořádání výstav, vytvoření malé galerie, přednáškového sálu, ale třeba i ´turistického´ ubytování. Samozřejmostí by mělo být zázemí pro multifunkční sál ´na mlatě´ - sociální zařízení, kuchyňka, sklad, garáž na kola. Ve finále by z Vébrovy hospody mělo vzniknout multifunkční obecní zařízení, kde by se měla odbývat většina našich aktivit a které by mělo sloužit i širšímu okolí, případně turistům, kteří budou hledat zázemí pro své toulky v okolí Kolína a Kutné Hory," vylíčil Rostislav Vodička

Ve Třech Dvorech chtějí zastupitelé koupit objekt Staré hospody. Využít by jej chtěli pro kulturní účely. Zastupitelé pověřili starostku nechat vypracovat tržní odhad nemovitosti a uspořádat mezi občany anketu ohledně nákupu Staré hospody. Rozhodnutí dosud nepadlo. "Čekám na dodání tržního odhadu a stále ještě probíhá anketa, kde občané mohou vyjádřit svůj názor," řekla starostka obce Tři Dvory Jitka Vokolková. Zatím ale názor občanů na koupi hospody je prý kladný. Více přináší dnešní nové číslo týdeníku Kolínský Pres. meč