Město Kolín se chystá obnovit asistenční službu pro zdravotně postižené, seniory a případně i pro osoby v nouzi. Tento krok ho přiměla učinit i žádost, jíž podepsalo 150 lidí. Služba by měla začít fungovat od října, zatím ve zkušebním asi tříměsíčním provozu. Po vyhodnocení se rozhodne, zda bude provozována i nadále. "Nyní ladím postup s případným poskytovatelem. Podrobněji vás budu informovat v okamžiku dotvoření projektu," řekl místostarosta Tomáš Růžička. Služba obnáší asistenci při odvozu a doprovodu k lékaři, na nákup (včetně dle požadavku s pomocí nákupu), do nemocnice apod. Náklady ze strany města mají být velmi nízké, neboť bude služba částečně placená ze strany příjemce služby a personálně ji zabezpečí poskytovatel. V současnosti asistenční služba již funguje třeba v Příbrami. meč