Autobusy městské hromadné dopravy budou od 1. ledna 2006 vybaveny odbavovacími strojky na čipové karty. Zaveden bude dvojí režim, a to čipová karta jako elektronická peněženka nebo jako časový kupón. V případě programu elektronické peněženky se čipová karta nabije zákazníkem určenou částkou, která se poté po časově neomezenou dobu odčerpává. V principu je to stejné, jako by si cestující zakoupil do rezervy větší počet jednotlivých jízdenek. Co se týká karet s časovým kupónem, pro ně již neplatí pevná platnost kuponu na kalendářní týden nebo měsíc. Platnost kuponu si lze dobít např. od 10. října (0:00 hod) do 9. listopadu (24:00 hod), přičemž na jedné kartě mohou být maximálně dva kupony.

Odbavení cestujícího probíhá po nástupu předními dveřmi a přiložením čipové karty k barevně vyznačené části čtečky (asi 5 cm). Ta barevným signálem zelené barvy potvrdí platnost operace nebo vytiskne lístek, který si cestující sám odebere. Kartu není nutné vyjmout z ochranného pouzdra. Platnost karty je sedm let.

Prodej karet, dobíjení časových kuponů a elektronické peněženky probíhá v informační kanceláři společnosti MAD Kolín (Sokolská 5). Pro aktivaci karty však zákazník nejprve musí přesně specifikovat své požadavky, doložit doklady, jednu průkazovou fotografii, částku za výrobu karty a v případě zájmu o využívání časového kuponu též částku za první období. Karta bude vystavena do sedmi kalendářních dnů.

A co vše je potřeba k vystavení toho kterého druhu karty? Žákovská karta: do 15-ti let předložit rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce, žákovský průkaz. Studentská karta: potvrzení školy o studiu, občanský a žákovský průkaz. Občanská karta: občanský průkaz žadatele (u cizinců pas). Karta pro seniory: občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení z České pošty o pobírání starobního důchodu nebo doklad o přijetí starobní důchodové částky. Skupinová karta: občanský průkaz žadatele v případě, že se jedná o fyzickou osobu, výpis z obchodního resjtříku v případě právnických osob.

Cena čipové karty a ostatních služeb: Standartní cena karty - 169 Kč; Zaváděcí cena (žádosti podané do konce ledna 2006) - 100 Kč; Změna typu karty - 30 Kč; Zablokování karty - 50 Kč; Odblokování karty - 30 Kč; Převod zůstatků kreditu - 50 Kč; Vystavení výpisu transakcí - 100 Kč. Klasické měsíční kupony do průkazek jinak bude možno zakoupit pouze do 18. února 2006. Platnost všech průkazek a předprodej klasických jízdenek pak skončí 31. března 2006, papírové jízdenky budou po tomto datu k zakoupení pouze u řidiče.

Podrobné informace naleznete zde.
kop