Ve dnech 25. - 28. března proběhne oprava železničního přejezdu na kolínském Zálabí. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné úplné uzavření v úseku v délce 100 metrů.
 Objížďková trasa je stanovena následovně: od uzavřeného železničního přejezdu v Ovčárecké ulici v Kolíně u PARAMa směr centrum po silnici II/328 na světelnou křižovatku se silnicí II/125 (budoucí III/12557), dál vpravo po silnici II/125 ulicemi Na Louži a Veltrubskou směr Veltruby, po silnici II/125 (budoucí III/12557) přes obec Veltruby až na křižovatku přeložky silnice II/25, tady vpravo a po přeložce silnice II/125 směr Kolín na okružní křižovatku u Ovčár, přes okružní křižovatku zpět směr městská část Sendražice a Kolín – obousměrně.
 Linky příměstské autobusové dopravy provozované dopravcem OAD Kolín s.r.o. pojedou v době uzavírky ze zastávky „Kolín, Na Louži“ ulicemi Ovčárecká a Sadová a dál po výše uvedené objízdné trase ulicí Veltrubská. Linková autobusová doprava provozovaná dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s. – příměstské linky č. 240041 a 240056 a linky MHD č. 235001, 235501, 235006, 235506, 235010, 235510, 235011 a 235511 - pojede v Sendražicích po místní komunikací ulicí Spojovací, dále ulicemi K Vinici a  Třídvorská (silnice II/322) a poté se vrátí na svojí původní trasu. Autobusová zastávka „Kolín, Strojírny“ bude po dobu uzavírky železničního přejezdu zrušena bez náhrady.
 Město upozorňuje, že se jedná o akci firmy PARAMO, nikoliv města! MěÚ Kolín