V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech proběhne ve dnech 24. až 31. prosince odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání těchto dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Podávat žádosti o vydání občanských průkazů a předávat vyrobené doklady bude možné nejpozději do 23. prosince včetně. V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez čitelně strojových dokladů s dobou platnosti jeden měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. měú kolín