Město Kolín se rovněž musí přizpůsobit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Podle něj je vlastník komunikace povinen auto vrátit na místo, odkud bylo ve veřejném zájmu (čištění silnice) odstraněno. V případě, že by vlastník přišel o auto kvůli tomu, že nepřeparkoval při dočasném uzavření silnice, tedy například při čištění a údržbě vozovek, obec nesmí odtažené auto zadržovat, ale musí ho okamžitě po skončení čištění vrátit zpět na místo. "Vozidlo, které bylo při blokovém čištění ulic odstraněno, budeme vracet na místo, odkud bylo odtaženo. Aby bylo možné zajistit čištění ulic, tak se odtahovat bude dál, nikoli však primárně na parkoviště odtahové firmy Boss v Chotouchově, ale při krátkodobém deponování vozidel budou užívány některé vhodné plochy přímo ve městě. Pokud by ovšem bylo odtažených aut víc a my už neměli pro ně místo, musela by se převézt do Chotouchova. Po skončení čištění vozidlo vrátí odtahová služba tam, odkud ho odvezla. Bude to ovšem znamenat, že odtahová služba bude muset po dobu čištění čekat poblíž a vícekrát manipulovat s autem, takže odtah bude vlastně proveden dvakrát. To vše se pochopitelně odrazí ve výši účtovaných cen pro ty, kteří nerespektovali dopravní značení. Může nastat situace, kdy bude viník muset zaplatit dva dokončené odtahy namísto jednoho, jak tomu bývalo dosud, protože budou fakticky provedeny," vysvětluje novou praxi v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres vedoucí oddělení správy městského majetku Městského úřadu Kolín Martin Tichý. Novinka začne být uplatňována od 10. března. meč