Hned několik ohrožených druhů ptáků se usídlilo v sousedství kolínské automobilky Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) a ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát spojení průmyslové výroby a vzácné fauny nelogické, ptákům se tu nebývale daří. Potvrzuje to opakovaně zpráva vědců z České společnosti ornitologické, kteří se na výskyt vzácných ptáků v areálu TPCA soustředili ve svých studiích.

"Objevili jsme zde řadu skutečně zajímavých druhů, mezi nimiž bych určitě vyzdvihl kriticky ohroženého vodouše rudonohého, ale třeba koroptev polní, která dokonce i v areálu hnízdí, čejku chocholatou nebo skřivana polního, to vše jsou ptáci, kteří z naší krajiny velmi rychle mizí," říká Lukáš Viktora, který se v České společnosti ornitologické věnuje ochraně druhů. Výskyt ptáků, kteří jsou jinak v České republice těžko k vidění, umožňuje speciální způsob údržby porostu v okolí automobilky, kde vznikl biotop připomínající step, který jinak ve střední Evropě schází. TPCA s ornitology úzce spolupracuje a údržbu areálu přizpůsobuje tomu, aby se živočišným i rostlinným druhům co nejvíce dařilo. V době hnízdění se například sečou travnaté plochy pouze v bezprostřední blízkosti budov a využívá se takzvaná mozaiková seč, tedy jsou ponechána vždy neposečená místa, kde mohou ptáci najít svůj přirozený úkryt.

"Důležité rovněž je, že automobilka na základě našeho doporučení posouvá termíny sečí podle doby hnízdění vybraných ptáků a nemulčuje posečenou trávu přímo na místě, ale ukládá ji na plochách s výsadbou dřevin," dodává Viktora. TPCA spolupracuje také s místními subjekty, jako je myslivecké sdružení Ovčáry nebo místní zemědělci. Nově tak největší část zatravněné plochy o zhruba 30 hektarech kosí zemědělec z Ovčár. Na rozdíl od většiny sterilních zelených ploch okolo administrativních budov a areálů v ČR se tak z okolí automobilky stává místo plné života. m. hovorka