Obec Ovčáry, ležící v těsném sousedství TPCA, to myslí s ochranou životního prostředí vážně. Potvrdila to i několikaměsíčním projektem "Jsme ekologická obec," na který získala z grantového programu automobilky TPCA Partnerství pro Kolínsko 100 tis. Kč. V obci stály do té doby kontejnery na již tradiční tříděné materiály - plast, papír, sklo. V rámci projektu přibyly další nádoby na tříděný odpad a nové odpadkové koše, byla vybudována a upravena tři sběrná místa, která jsou vybavena informačními cedulemi a osázena zelení. Projekt se zaměřil i na osvětu místních obyvatel, zejména mladé generace. Děti z místní základní a mateřské školy se mohly dozvědět informace o způsobu života šetrném k životnímu prostředí, soutěžit ve sběru PET lahví nebo dokonce vyrobit výtvarné dílko z vytříděného materiálu. Starostu Ovčár Bohuslava Machurku potěšil aktivní přístup, s jakým se místní obyvatelé do projektu zapojili. Další zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí se proto chystají i v následujících letech. "V roce 2009 se naše obec zapojí do pravidelného třídění bioodpadu, které sníží náklady na odvoz komunálního odpadu," prozradil Bohuslav Machurka. meč

Starosta Ovčár u TPCA Slávek Machurka. Foto - Jana Černá