Kolínská radnice se pro rok 2006 rozhodla nezvýšit poplatky za parkování, a to jak za parkovací karty typu A a B, tak za parkovací místa v centru města, na nichž je parkovací režim usměrňován parkovacími automaty. Držitel povolení parkovací karty typu „A“ zaplatí za rok 300 Kč, podnikající držitel povolení parkovací karty typu „B“ zaplatí 6.000 Kč a nepodnikajícího držitele povolení přijde parkovací karta typu "B" na 3.000 Kč. Obyvatelé, kteří bydlí a parkují v lokalitě Obecního dvora, zaplatí za rok 100 Kč.

A jak jsme již předeslali, též poplatky na veškerých parkovištích a ostatních parkovacích místech podléhajících zpoplatnění, zůstanou i v příštím roce na stejné cenové úrovni. Jen pro upřesnění: Karlovo náměstí a parkoviště u hotelu American - od pondělí do pátku v době od 7 do 18 hod. a v sobotu od 7 do 13 hod. 10 Kč / 30 min., 15 Kč / 1 hod. a za každou další započatou hodinu 20 Kč. Od pondělí do pátku v době od 18 do 7 hod. platí jednotná sazba 10 Kč za každou započatou hodinu. Obecní dvůr - od pondělí do pátku v době od 7 do 18 hod. a v sobotu od 7 do 13 hod. se platí 5 Kč za každou započatou hodinu. A konečně na parkovišti a v ulici Na Pobřeží a v ulicích Smetanova a Zahradní se od pondělí do pátku v době od 7 do 18 hod. platí 10 Kč za každou započatou hodinu.
kop