V Pečkách chystají tzv. revitalizaci centrální části města - parku Za Sadem. Proto si radnice vyjednala úvěr ve výši 13,77 mil. Kč. Město současně podalo žádost o dotaci z regionálního operačního programu Střední Čechy v rámci zveřejněné výzvy č. 10 Integrovaný rozvoj území - rozvoj venkova. "Na základě bodového hodnocení byl náš projekt schválen s rozhodnutím o poskytnutí dotace ve výši 13,8 milionu korun. Celkové náklady této investiční akce jsou 15,2 miliony korun. Skutečná realizace stavby bude probíhat od ledna do července 2009. Do konce roku 2008 na základě výběrového řízení předpokládáme uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby," uvedl starosta města Pečky Milan Urban. meč