Představitelé sportovních klubů a města Kolína podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování sportovní činnosti v Kolíně. Dohoda má zajistit místním oddílům a sportovcům minimálně jednu třetinu výnosů, které v roce 2012 město obdrží cestou státního rozpočtu z výnosů loterií a her. Dosud neměli z peněz za hazard nic. Nově si tedy polepší, neboť jim zůstanou už v rozpočtu zastupiteli schválené finanční prostředky. Podle mermoranda bude vytvořena pracovní skupina, která předloží vedení města a zástupcům sportovní veřejnosti systém rozdělení finančních příspěvků. Další jednání se uskuteční, až bude známa výše prostředků plynoucích ze státního rozpočtu do pokladny města. Pod dohodu se podepsali Věnceslava Hrabalová za Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, Josef Těšitel za Českou obec Sokolskou, Jiří Tuček jako předseda komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína a Jan Pospíšil jako místostarosta města Kolína. Proč by měli sportovci dostat jednu třetinu z výnosů z hazardu? "Usnesl se tak Svaz obcí a měst se sportovci. My jsem se přidali," vysvětlil místostarosta. O jakou sumu by se mohli dočkat kluby a jednotlivci navíc, na to zatím neuměl Jan Pospíšil odpovědět. "V této chvíli nemám představu," odvětil. meč

 

I florbaloví žáci by měli mít prospěch z hazardu. Foto - David Hejl