Komise složená se zástupců odborů dopravy a regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně, Krajského úřadu Středočeského kraje, Stavby a údržby silnic Kutná Hora, Policie ČR aj. se v pondělí 22. srpna ve 13 hod. sešla ke kolaudačnímu řízení ulice Benešova. Ta byla v úseku od Modrého bodu po křižovatku s ulicemi Míru a V Břízách po několik měsíců uzavřena z důvodu pokládání nové kanalizace do lokality U Vodárny (výstavba nových bytů pro TPCA) a následné rekonstrukce komunikace.

Uzavírka Benešovy ulice byla zahájena 21. března a původně měla trvat do 31. května. Před termínem ukončení se však vyskytly problémy s velmi tvrdým podložím pod vozovkou, zejména pod křižovatkou U Modrého bodu. Místo plánovaného protlaku se pod křižovatkou bylo nuto „prostřílet“. Nakonec se uzavírka celkem třikrát prodlužovala, termín do 24. srpna byl mezním.

Kolaudace proběhla bez závažnějších problémů, drobné nedostatky dodavatelská firma odstraní za provozu. Na Benešovu ulici byla vydáno povolení na předčasné užívání, prozatím na 2 měsíce.

V souvislosti se zprovozněním silnice byly uvedeny do původního stavu směrnosti v přílehajících ulicích, kudy byly vedeny objížďky. Totéž se týká městských autobusů, které ještě v pondělí začaly jezdit po původních trasách, zastávka „Modrý bod“ byla vrácena z ulice Mikoláše Alše do Benešovy.
kop