Slavnostní otevření nové lávky přes Labe, která bude určena pro pěší a cyklisty, se bude konat 2. prosince. Slavnostního aktu by se mj. měli zúčastnit premiér Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban či hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.

Původně měla lávka stát do 30 mil. Kč, postupně však cena narůstala, až se vyšplhala na cifru 46 mil. Kč. Město by ovšem mělo zaplatit zhruba polovinu z celkové částky, dotaci 11,5 mil. Kč (lávka je považována za součást cyklostezky) dostal Kolín od státu, 2,5 mil. Kč od Středočeské plynárenské jako jednorázové vyrovnání za uložení potrubí pod lávkou a dále město do lávky zainvestovalo příspěvek od TPCA ve výši 8 mil Kč, určeného na revitalizaci Kmochova ostrova. Nutno však podotknout, že právě uložení plynového potrubí v konečném důsledku zapříčinilo nárust ceny o 5 mil. Kč, protože podle vyjádření místostarosty Jiřího Buřiče bylo nutno zesílit výztuhy, použít větší průměr armatur a zvýšit objem betonáže.

Do ceny byla započítána i další doprovodná opatření související s výstavbou lávky, jako např. WC, veřejného osvětlení či rekonstrukce staré lávky (viz včerejší zpráva). Na závěr dodojme, že zhotovitelem stavby je brněnská společnost SDS Exmost.
kop