Kolínská radnice zareagovala na stálý zájem rodičů o místa v mateřské škole a připravila proto v Sendražicích rekonstrukcí volných prostor v základní škole další oddělení pro 15 dětí. Nová místa pro ně získala rovněž pronájmem v Montessori školce v Legerově ulici, kam by mělo chodit 20 dětí. O datu dodatečného zápisu do obou školek budou rodiče včas informováni. Od roku 2011 by se tím kapacita míst v mateřských školách v Kolíně zvýšila už o 112 míst.  "My vycházíme ze zájmu a ten zatím stoupá. Podle průzkumů ale může jít o kulminaci, která by postupně mohla klesat. Pro městské mateřské školy je směrodatné, kolik prvňáků odchází do základních škol. Právě tolik dětí mohou školy přijmout. Letos se do mateřských škol dostalo 293 dětí, dalším 100 se hlavně z kapacitních důvodů nedostalo. Ovšem rodiče přihlašují i děti, kterým nebyly ještě tři roky, což není běžné," uvedl vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kolíně Petr Kesner. Školský zákon skutečně uvádí, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku "zpravidla" od tří let. červ, meč