Ve dnech 18. až 26. listopadu bude pokládán nový speciální povrch („tichý koberec“) na silnici III/12551 v Polepské ulici v úseku od křižovatky ulic Polepská a Jateční až po křižovatku Polepská a Královská cesta. Po dobu stavby budou neprůjezdné místní komunikace v ulicích Vrchlického, Táboritská, Kostnická a Orebitská. V Polepské ulici bude po dobu stavebních prací doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, kdy provoz bude řízen světelnou signalizací. Navíc dojde k následujícímu omezení MHD. Obsluhovat se nebudou zastávky „Kolín, Polepská“ směr nádraží, „Kolín, Polepská“ směr nemocnice a „Kolín, Tiskárny“ na lince č. 3. Zastávky „Kolín, Táboritská“ a „Kolín, U nemocnice“ budou přesunuty do Jateční ulice. meč, múk