Město Kolín opět na úřední desku vyvěsilo záměr prodeje nemovitostí bývalého areálu technických služeb v Kmochově a Václavské ulici. Celková plocha areálu je 5.810 metrů čtverečních. Hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny při splnění následujících podmínek: a) nejnižší nabídka kupní ceny 22 miliónů korun za předmětné nemovitosti jako celek; b) povinnost složit kauci 1 milion korun a c) v rámci prodávaného areálu mohou být realizovány prodejní plochy o maximální výměře 500 metrů čtverečních nebo menší. Zájemci o koupi mohou podat nabídku nejpozději do 2. června do 15 hodin, a to do podatelny města. Jak prohlásil starosta Vít Rakušan, tentokrát město už nebude na prodej upozorňovat jiným způsobem jako posledně, aniž by to mělo požadovaný efekt, neboť se do soutěže tehdy nikdo nepřihlásil. Rada si navíc nechá vypracovat architektonický posudek na to, k čemu by pozemky mohly být využity. Stále je totiž ve hře možnost, že město prodá území po částech, případně, že zrealizuje vlastní záměr, pokud ovšem získá dostatečný finanční obnos na investici, třeba prodejem pozemků v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. meč