Náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu vzrostou, přesto se poplatek za nakládání s komunálním odpadem pro fyzické osoby v roce 2006 nezmění a zůstane stejný, jako v roce letošním. „Zákon nám přikazuje nepřesáhnout hranici 500 Kč za osobu a rok, přičemž částka musí být dělitelná dvanácti,“ uvedl starosta Miroslav Kaisler. Městu tak nezbyde, než svoz odpadu zadotovat vyšší částkou, než tomu bylo doposud a občané tak zaplatí opět 492 Kč za osobu a rok. Nicméně, pokud by to zákon umožňoval, starosta by prý cenu rozhodně zvýšil.

Fyzické osoby se mohou rozhodnout, zda částku uhradí celou nebo nadvakrát. Termín pro zaplacení je 28. únor, v případě rozložení platby do dvou splátek zůstává pro první pololetí stejný termín a pro druhé pololetí je nutno zaplatit nejpozději do 30. března.
kop