Kolínští zastupitelé schválili návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína z listopadu 1995, kterým byly schváleny podmínky prodeje stavebních pozemků z vlastnictví města Kolína pod obytnými domy jiných vlastníků. Najednou dále přijali usnesení o podmínkách prodeje stavebních pozemků z vlastnictví města Kolína pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek. K tomuto opatření město sáhlo poté, co se pro letošek podle věstníku Ministerstva financí ČR, jímž se dosud prodejní cena řídila, zvýšila částka za jeden metr čtvereční na 2.194 korun, tj. zhruba o 500 korun.

"Začali jsme proto hledat jinou legální a legitimní metodu, jak aspoň částečně vyjít vstříc občanům, kteří chtějí pozemek koupit, ale nemají na něj dost peněz. Podle nejen našich právníků je jedinou možností opřít se znalecký posudek," vysvětloval starosta Vít Rakušan. Radnice si raději pořídila posudky dva, z nichž ten druhý je revizní vůči tomu prvnímu. Znalci nakonec určili, že cena za čtvereční metr bude stejná jako loni, tedy 1.652 korun. Za tuto sumu mohou občané koupit pozemky pod bytovými domy.

Zastupitelstvo se usnesením rozhodlo ještě o jednom důležitém kroku. Zavázalo město, aby neuplatňovalo předkupní právo na bytovou jednotku, pokud vlastní pozemek pod ním. "Prakticky to znamená to, že občan, jenž bude chtít prodat byt, který má ve svém vlastnictví, avšak nemá dosud odkoupen pozemek pod domem v majetku města, nemusí mu jednotku přednostně nabízet. Zjednodušujeme tak občanům život, protože byť by město nemělo o pozemek zájem, znamenalo by to zbytečnou administrativní zátěž. meč