V roce 70. výročí transportů kolínských Židů do Terezína se v kolínské synagoze uskuteční dvě velké výstavy související - v prvním případě nepřímo - s touto neblahou událostí. Neděle 29. dubna bude pro ni prvním z letošních důležitých dnů. V 11 hodin zahájí  významní hosté - mezi nimiž nebudou chybět potomci zdejších Židů, ale také politici - výstavu nazvanou Ze židovských zvyků a tradic. Pořádá ji Město Kolín ve spolupráci s městskou knihovnou, krajským regionálním muzeem a státním okresním archivem. Expozice představí na 12 výstavních panelech zvyky a tradice Židů - Bar Micvu, Menoru, obřízku, dále například skoro dvouapůlmetrovou sochu Golema nebo bronzovou bustu Roberta Mandelíka, někdejšího spolumajitele cukrovaru v Ratboři.  Součástí výstavy jsou předměty zapůjčené ze Židovského muzea v Praze - stříbrná oblouková koruna na Tóru vyrobená ve Vídni v roce 1835, stříbrný štít na Tóru rovněž z Vídně 1833, opuková synagogální pokladnička z Kolína počátku 19. století či sametový pláštík na Tóru z Čech 1791. V úvodu Sbor Církve bratrské zazpívá židovské písně. Součástí zahájení výstavy bude avizované sázení Vinohradu souznění na parkánu podpořené z programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Od 14 hodin vystoupí divadelní soubor Feigele z Prahy s hrou Příběh o královně Ester - veselou taškařicí o tom, že láska i hory přenáší a zloduch je po zásluze potrestán. Výstava bude od května veřejnosti přístupná v pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, od úterý do pátku mezi 9. a 17. hodinou a v sobotu a neděli od 9 do 15 hodin. Na popisovanou expozici plynule naváže výstava nazvaná Léta žalů a strastí, která začne 14. června. meč

Mezi hosty má být i ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát