O faktu, že Muzeum lidových staveb v Kouřimi se na staročeskou vesnici s unikátními stavbami prozatím nepřemění, jsme se zmínili 10. a 17. září. Firma Metrostav, která měla areál dokončit, vypověděla Středočeskému kraji smlouvu kvůli průtahům ze strany krajského úřadu při předání staveniště. Skanzen tak přišel o dotaci ve výši 86 milionů korun. Snažili jsme se zjistit, kdo je vinen za přesměrování výše uvedené sumy do lukrativního zdravotnictví. Z kraje přišla překvapivá/nepřekvapivá zpráva. Hejtman Miloš Petera se vyjádřil takto: "K tomu, že staveniště nebylo předáno včas, došlo díky tomu, že již při výběrovém řízení bylo ve smlouvě udáno přesné datum převzetí staveniště 14. června 2014. Výběrové řízení původně mělo trvat do začátku května, ale kvůli četným dotazům od účastníků výběrového řízení se protáhlo až do půlky června. Samotná smlouva o dílo pak byla schválena již po datu, kdy mělo být předáno staveniště. Tento systém, kdy bylo již při výběrovém řízení do smluv dáváno přesné datum převzetí staveniště, byl nevhodný a je třeba ho změnit. Proto jsem pověřil zastupujícího ředitele úřadu Roberta Georgieva, aby připravil takovou úpravu tohoto systému, aby již k podobným problémům nedocházelo," vysvětlil hejtman. Osobní odpovědnost nebyla tedy zmíněna. My jsme přesvědčeni, že za takový šlendrián by měl někdo pykat. meč