Kolaudační rozhodnutí na silnici „II/125 Ovčáry - Velký Osek - dálnice D 11“ bylo vydáno 14. února odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně. Stavba zmíněné komunikace byla zhruba dokončena v létě loňského roku. Investor požádal odbor dopravy o „předčasné užívání“, a to zejména z důvodu vyloučení dlouhých objížďkových tras. „Stavbu jsme shlédli a předčasné užívání povolili, stavbu jsme v létě ještě nekoulaudovali,“ řekl nám Vladimír Volf z odboru dopravy. Kolaudace měla proběhnout původně v prosinci, ale stále ještě zde byly nějaké nedostatky, proto bylo kolaudační řízení přerušeno. „Definitivně zkolaudována byla stavba až nyní,“ dodal Vladimír Volf.

Vyhláška s kolaudačním rozhodnutím povolujícím užívaní silnice byla na úřední desce vyvěšena 16. února, kde bude ke shlédnutí 15 dnů, tedy do 3. března. Poté je vyhláška považována za doručenou. V případě, že se během dalších 15 dnů nikdo z účastníků řízení neodvolá, nabyde rozhodnutí právní moci.
kop