Město Kolín získalo v letošním roce v rámci grantového programu TPCA partnerství pro Kolínsko finanční podporu 390 tisíc korun na projekt Bezpečně na silnici - jsem vidět!. Ten je navazujícím projektem na projekt Bezpečný Kolín. "Moc si přejeme, aby se nám postupnými kroky podařilo obnovit pocit bezpečí v našem městě," shrnul cíle projektu starosta Vít Rakušan. Podpora bezpečnosti dětí v dopravě v Kolíně je stěžejním cílem projektu. Projekt je primárně určen pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Kolíně. Ve spolupráci s městskou policií se přímo v budovách škol budou konat preventivní dopravně bezpečnostní programy, při kterých hlavním úkolem bude zábavnou formou naučit děti se bezpečně pohybovat v dopravním prostředí. Na závěr programu děti obdrží omalovánky s dopravní tematikou, reflexní vesty nebo reflexní prvky, které nepochybně zvýší bezpečnost dětí na procházkách, výletech, apod. V rámci tohoto projektu bude dále na vytipovaných přechodech pro chodce zabudováno doplňkové osvětlení, čímž se výrazně zvýší bezpečnost všech chodců (nejen dětí) při přecházení vozovky. V současnosti probíhají výběrová řízení na dodávku reflexních vest, prvků a omalovánek. Po realizaci bude navazovat další výběrové řízení na dodávku speciálního osvětlení na přechody pro chodce. Realizace instalace osvětlení se uskuteční na počátku příštího roku. Výukové programy se na školách zahájí ihned se začátkem tohoto školního roku. Ukončení projektu je plánováno na duben 2014. gm