Škola nemohla v minulosti vyhovět všem uchazečům. Z kapacitních důvodů musela jen v roce 2008 odmítnout 30 žáků. V bývalých prostorách nebylo možné plnit osnovy výuky, zejména ve výtvarném oboru. Nevyhovující byly nejen prostory pro výuku, ale i pro zázemí, škola neměla prostor pro uskladnění prací žáků (keramické plastiky, výkresy) ani pro uskladnění materiálů. Nábytek, zejména židle a stoly, byl zastaralý a neodpovídal moderním ergonometrickým trendům zohledňující stavbu lidského těla a plnící i funkci prevence špatného držení těla, modelovací stojany nejsou polohovatelné a nastavitelné podle výšky a stavby těla žáka. Bylo potřeba vybudovat bezbariérový přístup, WC a instalovat plošinu pro překonání schodů. V tanečním oboru chyběly šatny pro tanečníky a hygienické zázemí (sprchy). Dále bylo nutné zlepšit ozvučení koncertního sálu (reproduktory) a pořídit vhodné jevištní osvětlení. Škola postrádala vlastní hudební nástroje a nemohla je proto půjčovat dětem, jejichž rodiče nemohou z finančních důvodů mnohdy drahý nástroj zakoupit. Revitalizaci vyžadovalo i okolí školy, které obohatily nové stromy a tráva. Náklady na rekonstrukci činily dohromady kolem 26 mil. Kč, město získalo dotaci ve výši 23 mil. Kč z Operačního programu Střední Čechy. Opravená škola se otevře 1. dubna.  Výuka ale začíná už 29. března. meč