Volnočasové aktivity, které začíná provozovat občanské sdružení Prostor, nebudou přesunuty do objektu v Bezručově ulici, řekl to místostarosta Jiří Buřič s tím, že pro tuto myšlenku by nenašel dostatečnou podporu u většiny radních. Pro aktivity primární prevence a nízkoprahové zařízení pro mládež se tak bude muset najít jiný vhodný prostor. Co se týká samotného K-centra, další z mnoha aktivit provozovaných Prostorem, do budoucna se podle místostarosty uvažuje o jeho přesídlení do suterénních prostor nové polikliniky.

 Sdružení Prostor usiluje o oddělení aktivit, které v současné době jsou soustředěny pod „jednou střechou“, což v konečném důsledku může působit kontraproduktivně. To si uvědomuje i vedení města a hodlá se ve věci dále angažovat. V souvislosti s tím předseda sdružení, Petr Steklý, podotýká: „Věřím, že se nám v dlouhodobém horizontu podaří vytvořit vnímaní občanského sdružení Prostor nejen jako zařízení pro uživatele drog a jejich rodiče, ale jako sdružení, které realizuje ucelenou škálu prospěšných sociálních služeb.“
kop