Občanské sdružení Prostor bude jedním z uchazečů na pořádání 48. ročníku festivalu Kmochův Kolín. K tomuto rozhodnutí dospělo jednak na základě setkání s úspěšným organizátorem minulých ročníků Oldřichem Novotným, ale také na základě strategického plánu organizace, kde si klade za cíl rozvíjet region ve spolupráci s ostatními organizacemi a posilovat komunitní život, aby prý Kolín nebyl mrtvým a zapšklým městem. Vedle Oldřicha Novotného, který poskytne své zkušenosti, kontakty a sponzory, si Prostor pro svůj záměr získal i Scarlett Vondruškovou, další regionální patriotku, která má bohaté zkušenosti s realizací menších i větších koncertů a firemních akcí. Konkrétně na Kolínsku realizovala TPCA Beat Fest a jiné akce pro automobilku. Pro příští ročník Kmochova Kolína nabízí např. účast Evy Pilarové či Matěje Rupperta, se kterými již úspěšně spolupracovala. Jisté je, že v případě vítězství Prostoru se bude festival ubírat promyšleně nastaveným směrem a získá větší finanční podporu nejen ze strany města, ale také Evropské unie, ministerstva kultury, okolních obcí a dalších sponzorů. Například je plánovaná spolupráce s velkou firmou v podobě záštity cateringu a další novinky. O tom však žadatelé o zakázku budou postupně informovat až po případném vítězství. meč