Po srpnovém "vitrinování" Otakarova reliéfu pro kolínskou Osobnost roku 2010 začaly akreditované spolky a městské komise podávat návrhy na nového nositele prestižní ceny. Předsednictvo Spolkové rady Kolína na své schůzi 23. září přijalo 4 návrhy. Vojtěch Klouček byl navržen za uspořádání Fest Blues na Karlově náměstí a Řemeslného trhu, který vhodně skloubil s Mimoriálem, Martin Špinka za organizační zabezpečení slavnostního zasedání k 60. výročí vzniku útvarů Pomocných technických praporů, které těžce poznamenaly životy tisíců lidí nepohodlných komunistickému režimu a 20. výročí založení kolínsko-kutnohorského klubu PTP, Miroslav Horáček za uspořádání rekonstrukce historické bitvy křižáků u Grunwaldu za kolínskou jízdárnou a Zdeněk Červinka za prosazování ekologických síťovek, které snižují zamořování ekosystému naší planety igelitovými nákupními taškami na jedno použití. "Návrhy mohou podávat akreditované spolky, komise městské rady a místní školy. Navrhovat lze fyzické osoby za ocenitelné počiny v hodnotícím roce až do 31. prosince," řekl spolkový předseda Aleš Zahajský. Písemné návrhy se podávají na podatelně Městského úřadu v Kolíně nebo se předávají členům spolkového předsednictva. "Odůvodněné podněty na vhodné osoby je nejlepší publikovat v místních médiích," podotkl Aleš Zahajský. Další informace k proceduře udílení výročních cen lze získat na spolkovém webu http://ogk.mypage.cz. meč