Kolínští zastupitelé schválili podpis smlouvy se společností Geosan Group na dlouho plánovanou rekonstrukci čistírny odpadních vod v Brankovicích. Hodnota investice má být maximálně 138 milionů korun. Z této částky dotace z Evropské unie tvoří asi 73 milionů, město má přispět 43 miliony, avšak část se jí vrátí ve formě vratky DPH. Rekonstrukce spočívající hlavně v rozšíření kapacity čističky a jejím zkvalitnění musí být dokončena do konce roku 2012. Při nedodržení termínu hrozí městu pokuta. Firma Geosan by měla práci skončit do 540 dnů od podpisu smlouvy. meč