Městský rozpočet pro letošní rok byl Zastupitelstvem města Kolína odsouhlasen v pondělí 31. ledna. Na finance v rozpočtu je tentokrát lépe hledět dvojím způsobem. V prvním případě jako na peníze určené pro město - bez započítaní finančních prostředků „plynoucích“ přes zónu, v druhém případě včetně těchto prostředků.

Konkrétní čísla navrhovaného rozpočtu byla následující:

příjmy - 1.747.198.528 Kč 73 hal.
příjmy (i se zónou) - 1.965.425.428 Kč 73 hal.
celková rozpočtová rezerva - 28.102.368 Kč 73 hal.

výdaje - 1.719.096.160 Kč
výdaje (včetně rezervy) - 1.747.198.528 Kč 73 hal.
výdaje (včetně zóny i rezervy) 1.965.425.428 Kč. 73. hal.

Zastupitel Petr Volšanský však ještě navrhl zařadit do výdajů částku ve výši 20 tis. Kč na financování drobných stavebních úprav v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně kolínského gymnázia. Na samotnou rekonstrukci by měl finance uvolnit kraj, mělo by se jednat o čásku 300 - 400 tis. Kč. Návrh byl schválen.

Vedle úvěrových a dotačních peněz na výstavbu bytů v lokalitách Kasárna a U Vodárny (cca 1.01 mld. Kč) je na investice v rozpočtu vyčleněno 212 mld. Kč. Největší balík - cca 100 mil. Kč - je určen na výstavbu bytů v Zengrově a Tovární ulici a bude se též rekonstruovat objekt bývalého vojenského štábu. Zde by mělo vzniknout 36 bytů. Dále se ještě chystá sanace a zateplení bytů v ulicích Pražská a Benešova. Nemalou část koláče si „ukousne“ i právě budovaná lávka, celkem 35 mil. Kč (včetně dotací), 20 mil. Kč padne na rekonstrukce komunikací a 23 - 25 mil. Kč na rekonstrukce kanalizační sítě.
kop