Oblastní nemocnice Kolín zavedla novou možnost, jak informovat blízké příbuzné o svém přeložení na jiné oddělení či o jiné závažné události, která nebyla plánována či očekávána. SMS zpráva bude zaslána na číslo mobilního telefonu, které pacient k tomuto účelu uvede do zdravotnické dokumentace a předá zdravotnímu personálu. "Nemocnice se tak snaží vyjít vstříc pacientům i jejich příbuzným a zlepšením informovanosti předejít možným nedorozuměním," okomentovala novinku asistentka náměstka LPP Gabriela Uriková. meč

Další novinka z nemocnice se týká vašeho mobilu. Foto - archiv