Také kolínští skauti chystají oslavy 100 let od vzniku skautingu v Čechách. Uskuteční se 16. června na Kmochově ostrově a budou rozděleny do dvou bloků. Dětský den od 10 hodin bude lákat na nejrůznější hry a soutěže, děkovnou polní mši, lasování, skautský tábor, vodácké závody, jízdy na pramicích a šlapadlech. Od 17 hodin si přijdou na své hlavně dospělí. Připravena je pro ně přehlídka kapel a interpretů, jako jsou Spirituál kvintet, Wabi Daněk, Ivan Hlas, Neřež/Nerez, zahrají i Trampoty. Na tento festival lze už dnes koupit vstupenky v Městském společenském domě Kolín. Čistý zisk ze vstupného bude předán na pomoc a provoz Lazariánské pomoci o.p.s.  Doplňme, že den předtím, v pátek 15. června od 19 hodin, zahraje na Kmochově ostrově populární skupina Kapři.

Akce má mimo jiné otevřít skauting pro co nejširší veřejnost, ukázat a propagovat činnost, ale i filosofii, která se pro mnoho dnes již "odrostlých" skautů stala i filosofií životní. Záštitu nad ní převzali: arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka, ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg, poslankyně parlamentu ČR Helena Langšádlová, starosta města Kolína Vít Rakušan a IV. velkopřevor Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.

Kompletní informace o kolínských oslavách 100 let českého skautingu obsahuje webový portál www.stoletskautingu.estranky.cz. meč